Tuesday, January 04, 2011

大伯公庙

刚刚吃完KFC当宵夜,就看了几年前的《怪谈》。有一集是在Penang拍摄的,不懂在什么庙啦。让红豆想起在Penang的时候...

刚好看到大伯公庙的牌匾,顺便念一下。

红豆:大伯公庙耶!


自此,每逢看到大伯公庙,Peggy和奸妃就~

Peggy:大伯公庙啊!

奸妃:你嘅大伯公庙啊!

红豆:唔係我嘅啊!

奸妃:你成日讲大伯公庙嘛。

红豆:我係顺便读啦。

奸妃:没办法,你讲嘅嘢我太印象深刻咗。而家,我次次见到大伯公庙就捻起你...
见到大伯公庙就好似见到你...
红豆:...


P/s:大伯公庙无端端变成“我”的啊?

小插曲:
刚刚看到阿咪睡爸爸大腿...

红豆:咪,你睡爸爸肚腩啦!

爸爸:训肚腩,我点呼吸啊?

阿咪:你用肚腩呼吸嘅咩?

爸爸:係啦,我
kem kui嘛!
红豆:kem kui...哈哈哈!!

P/s:红豆连这个也写,阿咪和爸爸会不会杀掉我啊?=p

0 想什么丫:

Related Posts Plugin for WordPress, ...